Cenník a ako postupovať pri praní

Máte záujem o rozvoz textílií? Kontaktujte nás, ponuku Vám vypracujeme na mieru.

Akceptované mince  │ Accepted coins:  2,00eur, 1,00eur, 0,50eur, 0,20eur, 0,10eur.

Mincovník mince nevydáva  │ The machine does not give any change

10kg Práčka

1) Skontrolujte vrecká, odstráňte ostré predmety a vložte bielizeň
Vložte textílie, max. 8,2kg, v prípade potreby pridajte nie viac ako jeden zmäkčovač
2) Zatvorte dvere
3) Pridajte pomocné prípravky
4) Nastavte volič tkaniny / teploty prania, 30ºC 40ºC 60ºC
5) Nastavte úroveň znečistenia

A: Ľahké / 32min – 6,00EUR
B: Medium / 42min – 6,50EUR
C: Ťažké / 47min – 7,00EUR

6) Vložte mince a stlačte štart

10kg Washer

1) Empty all pockets, remove sharp stuff before loading clothes
Insert textile max. 8,2kg, add not more as one softener if needed.
2) Close the door
3) Add detergent
4) Select textile type / water temperature 30ºC 40ºC 60ºC
5) Set contamination level

A: Light / 32min –  6,00EUR
B: Medium / 42min – 6,50EUR
C: Heavy / 47min – 7,00EUR

6) Insert coins and press Start

13kg Práčka

1) Skontrolujte vrecká, odstráňte ostré predmety a vložte bielizeň
2) Zatvorte dvere
3) Pridajte pomocné prípravky
4) Nastavte volič tkaniny / teploty prania

15ºC/18min –  8,50EUR
30ºC/52min – 9,00EUR
40ºC/52min – 9,50EUR
60ºC/52min – 10,00EUR

5) Nastavte úroveň znečistenia
6) Vložte mince a stlačte štart

13kg Washer

1) Empty all pockets, remove sharp stuff before loading clothes
2) Close the door
3) Add detergent
4) Select textile type / water temperature

15ºC/18min –  8,50EUR
30ºC/52min – 9,00EUR
40ºC/52min – 9,50EUR
60ºC/52min – 10,00EUR

5) Set contamination level
6) Insert coins a press Start

18kg Práčka

1) Skontrolujte vrecká, odstráňte ostré predmety a vložte bielizeň
2) Zatvorte dvere
3) Pridajte pomocné prípravky
4) Nastavte volič tkaniny / teploty prania

15ºC/18min –  11,50EUR
30ºC/52min – 12,00EUR
40ºC/52min – 12,50EUR
60ºC/52min – 13,00EUR

5) Nastavte úroveň znečistenia
6) Vložte mince a stlačte štart

18kg Washer

1) Empty all pockets, remove sharp stuff before loading clothes
2) Close the door
3) Add detergent
4) Select textile type / water temperature

15ºC/18min –  11,50EUR
30ºC/52min – 12,00EUR
40ºC/52min – 12,50EUR
60ºC/52min – 13,00EUR

5) Set contamination level
6) Insert coins and press Start

10kg Sušička

1) Vložte textílie, max. 8,2kg, v prípade potreby pridajte nie viac ako jeden zmäkčovač
2) Nastavte volič tkaniny 30ºC NÍZKA, 40ºC STREDNÁ 50ºC VYSOKÁ 70ºC VEĽMI VYSOKÁ
3) Vložte mince a stlačte štart
4) Po skončení cyklu vyberte bielizeň

Cena: 1min/0,20EUR, min. doba sušenia 10min/2,00EUR

10kg Dryer

1) Insert textile, max 8,2kg, add not more then one softener if needed
2) Set textile type/temperature 30ºC LOW, 40ºC MEDIUM 50ºC HIGH 70ºC VERY HIGH
3) Inset coins and press Start
4) After finishing take out textile

Price: 1min/0,20EUR, min. drying time 10min/2,00EUR

24kg Sušička

1) Vložte rovné textílie určené pre tento stroj ako posteľné prádlo, obrusy, utierky, ručníky, vreckovky a iné druhy rovného prádla a odevy vyrobené z ľanu, bavlny, vlny, hodvábu, polyakrylu a polysterénového prádla. Doporučená vlhkosť opratého prádla pred sušením je 50-70ºC
2) Nastavte volič tkaniny 40ºC 60ºC 80ºC
3) Vložte mince a stlačte štart
4) Po skončení cyklu vyberte bielizeň

Cena 1min/0,30EUR, min. čas sušenia 5min/1,50EUR

24kg Dryer

1) Insert straight textile dedicated for this device as bedding, tablecloths, towels, shawls, tissues and other type of straight fabric and clothes produced form linen, cotton, wool, silk, polyakry and polystyrene. Recommended humidity washed textile before drying is 50-70 ºC
2) Set textile type/temperature 40ºC 60ºC 80ºC
3) Inset coins and press Start
4) After finishing take out textile

Price 1min/0,30EUR, min. drying time 5min/1,50EUR

Ako používať práčku / sušičku
Do vody v práčke nepridávajte látky alebo textílie obsahujúce stopy týchto látok napr:
benzín, petrolej, vosk, kuchynský olej, rastlinný olej, strojový olej, rozpúšťadlá na chemické čistenie, horľavé chemické látky,
riedidlá alebo iné horľavé či výbušné látky.
Riskujete možnosť výbuchu, požiaru alebo samovznietenia tkaniny.
Skontrolujte vrecká, odstráňte ostré predmety.
Nesiahajte do zariadenia keď sa bubon alebo rotačná jednotka točí.